Valleblogg

 

Världskände professorn i global hälsa ,folkbildaren och edutainern Hans Rosling, avled våren 2017 till följd av cancer. Han sörjs av många

Hans Rosling beskrev världen i sitt dataprogram ”Gapminder”,som han startade tillsammans med sonen Ola och svärdottern Anna .Han höll bejublade föreläsningar inför världens makthavare om hälsoläget i världen. Oftast stod höga politiker och forskare upp i bänkarna och utropade:” Detta hade jag ingen aning om!” Han backades upp av paret Bill och Linda Gates som lovat att föra hans budskap vidare genom Gapminder . Målet är att sprida evidensbaserad kunskap om läget i världen genom statistik .Läget i världen är inte så dåligt som de flesta tror. Nu introduceras denna kunskap i svenska skolor.

Hans Rosling,först med Doreén och sedan på TED-föreläsning.

 

I hundvärlden har vi Per-Erik Sundgren som på ett liknande och begripligt sätt gav hundfolket svar på frågor om rashundens alla hälsoproblem. Dataprogrammet ”Lathunden” konstruerades.

Efter Sundgrens död drevs AB Genetica av barnen. Nu administreras Lathunden av Brukshundsklubben och finns tillgängligt för intresserade rasklubbar.

 

Rosling och Sundgren hävdade båda två envist, att det är helt meningslöst att tycka och diskutera, om kunskap saknas. Alltså först -utbildning och sedan- diskussion! då först går det att få bort alla föreställningar som inte har med verkligheten att göra.

 

Många känner sig kallade att torgföra åsikter om hundar och sk. linjer . För att förstå vad som händer är det en god hjälp,och näst intill nödvändigt att hoppa minst 100 år tillbaka i tiden. Det hjälper också att känna till historien om Gustaf Ågren från Skövde.

 

 

Om slutet på 1900-talet och början på 2000-talet kan sägas vara girighetens tid, så var 1900-talet ideologiernas tid. En ny vetenskap som var sammankopplad med nationalismen, började bli populär.

 

Rasbiologin.

Sverige var i detta avseende en frontstat. Herman Lundborg var den ledande experten och började kalla sig för rasforskare. Han var professor,läkare och psykiatriker. Rasforskarna fortsatte där Carl von Linnè slutat: Att systematisera människorna i raser.

Herman

Det mättes, fotograferades och registrerades. Olika rastyper definierades. Herman blev berömd, speciellt hos sina tyska vänner.

Till slut hade Herman fått med sig nästan alla politiker i Sverige från vänster till höger, och det första rasbiologiska institutet i världen grundades 1922 som en del av Uppsala universitet, givetvis med Herman som chef. Nazisternas store ideolog i rasfrågor, Hans Gunther,(Rassen Gunther) knöts till institutet och jobbade där ihop med Herman i sex år.

Svenska ungdomar varnades för att beblanda sig med ”främmande” Rasblandning skulle bekämpas. Herman registrerade sina iakttagelser av människorna på moderna hålkort från IBM. Samma hålkort hittades senare i nazisternas register. Herman själv härjade mest bland samerna. Maja Hagerman har utmärkt skildrat detta i boken

”Käraste Herman”. Svenska staten administrerade ett slags apartheidsystem i samernas skolor.

 

 

Journalisten Ewa F Dahlgrens farfar var övertygad rasbiolog .

Hon lyckades för en tid sen få tillstånd att rota i Rasinstitutets arkiv. Ensam bakom stängda dörrar, under ett kallt lysrör, sökte hon i mappar innehållande bilder och texter på folkgrupper, som av rasbiologerna betraktades som undermåliga.

Underst i högen hittade hon mappen med arier, de upphöjda och förnämsta, (arier-ädel)

Hon hittade ingen bild på sin farfar. De flesta fotona föreställde Gustav Ågren, cykelreparatör från Skövde.

Herman hade blivit överförtjust över bilder på Gustaf från hans mönstring till militärtjänsten. Gustaf övertalades till nakenbilder i forskningens tjänst. Utan Gustafs vetskap publicerades bilderna i Hermans bok ”Raskunskap” Denna skrift gavs sedan ut på tyska och bilderna gick ut i 10.000-tals exemplar.

Gustaf blev representanten för den ideala nordiska typen, lång, ljus och blåögd som han var. Givetvis hade han också rätt skallmått.

”Raskunskap” gavs ut i skolorna och grupper från institutet åkte runt bland skolorna och mätte barnens skallar för att fastställa deras rastillhörighet. Barnen fick sedan läsa upp sitt resultat inför klassen.

Gustaf var inte speciellt typisk för den svenska befolkningen. Han var t.ex tjugo cm längre än genomsnittet, men tjänade som en förebild för den nordiska rasen. Det anordnades en tävling i rastypiskhet som Gustaf vann.

Gustav blev den förste BIR ( Bäst i rasen )

Under sina härjningar i Lappland nöjde sig Herman inte med att fotografera och mäta sina forskningsobjekt. En del av sina infödda assistenter bolade han också. Hans fru i Stockholm var förtvivlad. Den sista assistenten, Maria Isaksson, flyttade med till rasbiologiska institutet och skrevs in som städerska. Här födde hon deras gemensamma barn. Efter första fruns död gifte sig Herman med Maria. Efter Hermans död gjordes institutets vaktmästarbostad om till bostad till Maria.

 

Blandrasmotståndarens störste förespråkare orsakade härmed en jätteskandal. Av många betraktades Herman nu i stället som en horkarl.

Tack vare Maria, som var en s.k. mycket stark kvinna, kan man säga att galenskapen med rasbiologin upphörde i Sverige, även om många politiker försökte ta åt sig äran. Institutet gick över till att tvångssterilisera ”undermåliga element” i stället. Efter Nazityskland var Sverige det land som tvångssteriliserade mest människor. Detta är en annan historia.

Om detta har hittills inte svenska skolever fått lära sig något .Herman var ända till sin död nazist.

 

 

Vad innebar då rasbiologin för hundaveln? Finns det ngn ”connection” till sk. rastypiska sjukdomar?

 

Mycket mer än vad man kan föreställa sig.

 

Fortsättning följer.......

  Vad hände?

Med hundarna?

 

Fram till slutet av 1800-talet föddes runt om i världen upp hundar av olika typer .Oftast parades individer med önskade egenskaper som fungerat bra som jakt-eller vakthundar. Resultatet blev att vissa hundtyper utvecklades.Nu skedde ett paradigmskifte.

Nu anammade hundfolket rasbiologin.En idealtyp sattes upp och jakten på detta ideal startade.En inavelskarusell utan tidigare motstycke med många av inavelsskador som följd.

Massor av valpar avlivades som inte höll måttet,utseendemässigt eller funktionellt.Snabba generationsväxlingar.Avel med icke utvärderade mycket unga hundar.

Se vidare nedan under  " 2. Rashundarnas inträde i historien." ( under innehåll )

Efter en tid stängdes stamboken och man hade erhållit en "ras" där individerna var mycket genetiskt lika och där risken för dubblering av skadliga gener var mycket hög.Möjligheten att ta in nya friska individer i rasen stängdes.

Vad väntar i framtiden?

   Fortsättning följer .......

För att en genetisk sjukdom skall leva kvar i rasen fordras att individer med denna sjukdom används i aveln.Förutsatt att inga nära släktingar paras.Detta är en biologisk lag.

Epilepsi lever kvar p.g.a att unga hundar, på vilken sjukdomen ej hunnit bryta ut, sätts i avel.Över hälften av italienarna bär därför på anlag för epilepsi.Unga hundar i aveln kan alltså göra ohygglig skada i rasen.

För att minimera ögonsjukdomarna krävs lite kunskap i genetik på grundskolans nivå.Det är ganska bråttom.Återkommer i ämnet.